Komfort Termiczny

Opór cieplny
Wartość R jest określeniem odporności termicznej dla przepływu ciepła. Im wyższa wartość R w produkcie izolacyjnym, tym bardziej są efektywne właściwości izolacyjne. Pianka poliuretanowa zamkniętokomórkowa ma najwyższą wartość R z dostępnych izolacji stosowanych w budownictwie mieszkaniowym czy przemysłowym dla danej grubości izolacji.

Poliuretan jest zbudowany z zamkniętych komórek pianki. Jest to materiał izolacyjny, który zawiera gaz o niskiej przewodności w swoich komórkach. Wskutek wysokiej odporności cieplnej gazu, pianka poliuretanowa ma wysokie wartości R nawet ponad dwukrotnie przekraczające wartości R dla włókna szklanego.

Izolacja z pianki blokuje wszystkie trzy formy wymiany ciepła:

  1. Przewodzenie – przenikanie ciepła
    Przepływ energii cieplnej poprzez substancje z wyższego do niższego zakresu temperatur.

Tworzywa sztuczne termoutwardzalne Foam blokują przenoszenie ciepła dzięki bardzo luźnym wiązaniom molekularnym. Ponadto komórki pianki PUR są zamknięte i wypełnione powietrzem.

  1. Radiant – przenikanie ciepła
    Proces, w którym emitowana energia cieplna w postaci światła (zwykle promieniowanie podczerwone IR) jest wchłaniana przez materiały, zwłaszcza o niskim współczynniku odbicia IR (materiały: czarny, matowy).

Termoutwardzalne pianki PUR mają zdolność do refleksji (odbicia) promieniowania cieplnego.

  1. Wnikanie ciepła
    Ciepło, które jest utworzone w innym miejscu i jest transportowane.

Najważniejszą cechą pianki izolacyjnej jest możliwość uszczelnienia tworząc niestandardowe hermetyczne koperty wewnątrz konstrukcji budynku. Dodatkową korzyścią z uszczelnienia jest zdolność do blokowania wnikania ciepła z wnętrza na zewnątrz w miesiącach grzewczych i vice versa w miesiącach chłodzących, ponieważ ciepło nie może wydostać się przez otwory w kopercie budynków bez pomocy przepływu powietrza przez infiltrację jako środka transportu.

Pianka poliuretanowa zamkniętokomórkowa ma najwyższą wartość R z dostępnych izolacji stosowanych w budownictwie mieszkaniowym czy przemysłowym dla danej grubości izolacji.